Legislatie

October 22, 2018

FORMULAR A1

Documentul portabil A1 dovedește exclusiv menținerea titularului acestuia la sistemul de securitate socială din statul de trimitere. Salariatul poate lucra în orice altă țară membră UE […]
July 4, 2018

CONTRACT DE MUNCĂ PE DURATĂ DETERMINATĂ

Prin excepție, conform articolului 12, aliniatul 2 – Codul Muncii, contractul individual de muncă se poate încheia și pe durată determinată. Pentru ca acesta să fie […]
Suna!