September 10, 2018

CARE SUNT PREVEDERILE LEGALE PRIVIND CLAUZA DE FORMARE PROFESIONALĂ?

La încheierea contractului individual de muncă sau ulterior, prin act adițional, între părți se poate negocia și cuprinde o clauză privind formarea profesională a salariatului. Angajatorii care au […]
September 6, 2018

CALENDARUL SĂRBĂTORILOR LEGALE ÎN 2019

În 2019, zilele de sărbătoare legală în care nu se va lucra, vor fi următoarele: 1 şi 2 ianuarie – Prima şi a doua zi de Anul Nou […]
September 4, 2018

DE CE SUNT IMPORTANTE LEGISLAȚIA MUNCII, SALARIZAREA ȘI ADMINISTRAREA DE PERSONAL?

Dinamica activităților într-o companie răpește de regulă foarte mult timp și necesită o foarte bună organizare. Atunci când vine vorba despre resurse umane, lucrurile tind să […]
August 17, 2018

CONTABILITATEA DE GESTIUNE

Dacă îți dorești să pui pe roate o afacere, trebuie să știi că principala sursă de informații în procesul decizional o are contabilitatea. Nici o afacere […]
August 10, 2018

EXAMENUL MEDICAL

Articolul 27, alin. 1 din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, ne informează că o persoană poate fi angajată în muncă numai în baza unui certificat […]
August 8, 2018

DOSARUL PERSONAL AL SALARIATULUI

Conform H.G. nr. 905/2017 privind Registrul General De Evidență A Salariaților (Revisal), fiecare angajator are obligația de a întocmi un dosar personal pentru fiecare dintre salariații […]
July 23, 2018

DIVIDENDELE – PLATA ȘI TAXAREA ACESTORA

O să începem prin a stabili ce sunt dividendele. Definiția exactă a divedendelor este: profit bănesc rezultat dintr-o investiție sau parte din profitul unei societăți pe […]
July 4, 2018

CONTRACT DE MUNCĂ PE DURATĂ DETERMINATĂ

Prin excepție, conform articolului 12, aliniatul 2 – Codul Muncii, contractul individual de muncă se poate încheia și pe durată determinată. Pentru ca acesta să fie […]
Suna!