August 10, 2018

EXAMENUL MEDICAL

Articolul 27, alin. 1 din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, ne informează că o persoană poate fi angajată în muncă numai în baza unui certificat […]
August 8, 2018

DOSARUL PERSONAL AL SALARIATULUI

Conform H.G. nr. 905/2017 privind Registrul General De Evidență A Salariaților (Revisal), fiecare angajator are obligația de a întocmi un dosar personal pentru fiecare dintre salariații […]
July 23, 2018

DIVIDENDELE – PLATA ȘI TAXAREA ACESTORA

O să începem prin a stabili ce sunt dividendele. Definiția exactă a divedendelor este: profit bănesc rezultat dintr-o investiție sau parte din profitul unei societăți pe […]
July 4, 2018

CONTRACT DE MUNCĂ PE DURATĂ DETERMINATĂ

Prin excepție, conform articolului 12, aliniatul 2 – Codul Muncii, contractul individual de muncă se poate încheia și pe durată determinată. Pentru ca acesta să fie […]
Suna!